Sıkça Sorulan Sorular

Kesintisiz Güç Kaynağından beklenen nedir?
• Kesintisiz Güç Kaynağı şebekede meydana gelen parazitleri süzer ve kritik yükü etkilemeyecek hale getirir. Böylece yük şebekede oluşan her türlü elektriksel gürültüden temizlenmiş enerjiyle beslenir.
• Kesintisiz Güç Kaynağı içinde bulunan eviriciden elde edilen parazitlerden arındırılmış, voltajı ve frekansı kararlı AC gerilimi kritik yüke aktarılır. Böylece kritik yükün şebekedeki tolerans sınırları içindeki gerilim ve frekans değişimlerinden etkilenmesi önlenmiş olur.
• Şebeke kesintisi olduğunda, kritik yük Kesintisiz Güç Kaynağı’ndan beslenmeye devam ettiği için kesintiden etkilenmez. KGK’dan kaliteli enerji ile beslenen cihazların şebeke düzensizliklerinden kaynaklan arızaları önlenmiş olur. Böylece cihazların kullanım süreleri uzamış olur.

On-Line Kesintisiz Güç Kaynağı nedir?
• Statik KGK tanımı içine giren farklı çalışma prensiplerinin tamamında, genel olarak üç ortak temel unsurdan söz etmek mümkündür.
• Şebekeden sağlanan AC enerjiyi doğrultarak akü grubuna ve eviricilere aktaran “doğrultucu” ;
• Akü grubundan ve doğrultucudan alınan DC enerjiyi tekrar AC enerjiye çevirerek yüklere aktaran “çevirici“;
• Bu işlemler için gerekli DC enerjiyi depolamak için kullanılan “akü grubu” dur.

Besleme Süresi Ne demektir?
Elektrik kesintilerinde yüklerin, kesintisiz güç kaynaklarında kullanılan akülerde depo edilen enerji ile, ne kadar süre ile besleneceğini belirtir bir büyüklüktür. Akü besleme süresi, akü sayısı ve kapasitesi (Ah) ile orantılıdır.

Akü ilavesi güç kaynağı kapasitesinin artmasına neden olur mu?
“Besleme süresi ne demektir?” maddesinde açıklandığı gibi akü sayısının artması akü besleme süresinin artmasına neden olacaktır. Ancak KGK kapasitesi daima sabit kalmaktadır. Kapasite artırımı yapabilmenin tek yolu aynı zamanda güvenilirliği artırmanın da bir yolu olan paralellemedir.

Paralelleme nedir? Kaç çeşit paralelleme yöntemi vardır?
Amaç ;
· Tek bir sistemden elde edilebilecek olandan daha büyük bir güç elde etmek,
· Bir veya birkaç hazırda bekleyen sistem kullanarak güç kaynağının güvenilirliğini artırmaktır.

Üç çeşit paralelleme vardır.
Power Paralel
Bu paralelleme türünde, paralel olarak çalışan iki cihaz tek bir cihaz gibi davranır. Örneğin 100KVA iki adet KGK kullanılıyorsa, toplam güç 200KVA’dır.

Redundent (Yedekleme)
Paralel olarak çalışan cihazlar yükü paylaşırlar.Bir cihazda problem çıkarsa diğeri yükü üzerine alır. Örneğin 100KVA iki adet KGK kullanılıyorsa, toplam güç yine 100KVA’dır ve yükün bu seviyeyi geçmesi uygun değildir.

Hot Standby
Normal çalışma koşullarında, cihazlardan birinin üzerinde yük bulunmaz.Diğer cihazda bir problem olduğunda devreye girerek yükü üzerine alır.

Harmonik (THD) ne demektir? Korunmak için neler yapmak gerekir?
Güç elektroniğinde harmonik kavramına genel olarak bakacak olursak, harmonik; yük olarak kullanılan devre elemanlarının (SMPS devreleri, motor yükleri vb.) yapıları gereği besleme kaynağında (şebeke,KGK çıkışı) meydana getirdikleri bozulmaların bileşimidir. Harmonikten korunmak için aktif, pasif harmonik filtreler gibi harici çözümler kullanılabileceği gibi kesintisiz güç kaynaklarında dahili çözüm olarak kullanılan 12 darbeli ve IGBT doğrultuculu cihazlar tercih edilebilir.

KGK alımı yapılırken göz önünde bulundurulması gereken faktörler nelerdir?
KGK alımı yapılırken öncelikle güç tespitinin iyi yapılması gerekmektedir. Güç tespiti yapıldıktan sonra, ileride doğabilecek yük artışları da düşünülerek %20 – %25 oranında toleranslı KGK seçimi yapmakta fayda vardır. Motor yükleri için ani kalkınma akımı çeken yüklere sahipseniz kalkınma (demeraj) akımlarının iyi tespit edilmesi gerekmektedir. Böylelikle ilk çalışma anında KGK’nın aşırı yüklenmesinin de önüne geçilmiş olunur. Bir amacı gerçekleştirmek için değişik yöntemler kullanılabilir. Ancak kullanılan yöntemin en iyi en ekonomik olması tasarım-üretimin temelini oluşturur. Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda bir KGK edinmek istediğinde bu hususları göz önüne almalıdır. Kullanılan malzemenin cinsi kullanılan yöntem ve teknikler KGK’nın verimi, teknik açıdan yeterlilikleri iyi analiz edilmelidir.